Om Mattias Axelson

Jag är doktor i företagsekonomi och forskar och föreläser om hur partnerskap ökar innovationskraften och skapar förutsättningar till snabb anpassning. Min akademiska hemvist är Center for Innovation and Operations Management, vid Handelshögskolan i Stockholm.

Min utgångspunkt är att kunskap ska användas till individers, organisationers och samhällets utveckling. Det finns många sätt att göra det på. Jag brinner för att omsätta teorier i praktiken. Det är kul och det är meningsfullt eftersom det leder till nya insikter och innovativa resultat.

De områden som jag jobbar med i praktiken är innovationsplaner, leverantörsstrategier, partnerskapslösningar och affärsmodeller. Kärnan i det jag gör handlar nästan alltid om att främja innovationskraft. Det vill säga, att frigöra potentialen att skapa nya värden i en verksamhet.