Idéer kring innovation

Innovationer uppstår när kunskap kombineras på nya sätt. Att skapa förutsättningar för det är kanske den viktigaste uppgiften för organisationer. Här får du några praktiska tips!

Rapport om hur leverantörsföretag kan öka sin förmåga att växa. Ladda gärna ner rapporten som pdf: Växtkraft i leverantörsföretag, Axelson & Sköld_Rapport

Att skapa förutsättningar för innovation i IT-outsourcing är en fråga som engagerar många. Här är en rapport om framgångsvägar: Whitepaper om Innovation i IT-outsorcing, Axelson, Nilsson & Rognes. Computer Sweden skrev en artikel om våra resultat.

Dagens Arbete skriver jag och FARs generalsekreterare Dan Brännström om hur ledare i tjänsteföretag kan tänka och handla för möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

En källa till innovation och lönsamhet är avknoppningar. I många företag finns underutnyttjad kunskap som kan utvecklas till stora värden i spin-offs. I en krönika för tidningen Ingenjören berättar jag mer: 2030

Partnerskap är en nyckel till affärsinnovation – inte minst för att fånga möjligheter med digitaliseringen. Tidningen CIO Sweden publicerade en intervju där jag berättar mer.

FARs generalsekreterare Dan Brännström och jag skrev i tidningen NyTeknik att fler ledare måste ta ansvar för att uthålligt utveckla ”organisatorisk dubbelhänthet”;  att förvalta kärnaffären samtidigt som nya möjligheter med digitaliseringen utforskas och exploateras.

I boken Öppen innovation – i teori och praktik har två kollegor och jag skrivit ett bokkapitel på temat  innovation och IT-outsourcing.

Att det finns outnyttjad potential och stora dolda värden hos företag är ingen hemlighet, men få lyckas. Kärnaffären tar ofta all energi och fokus. En satsning för frigöra företags potentialen, genom att gå från idé till affär, är Inargus.