Föreläsningar

Jag berättar och föreläser gärna om hur organisationer kan utvecklas och nå sina mål genom innovation; om hur ambitioner om innovation kan omsättas i praktisk handling. Den senaste forskningen kombineras med praktiska exempel och konkreta råd.

Exempel på teman är:

  • Växla upp innovationskraften med partnerskap
  • Innovation i sourcing
  • Innovationsstrategier för tillväxt

Har du en förfrågan – kontakta mig gärna!