Bok om innovationskraft

 

I mars 2014 gav jag ut den populärvetenskapliga boken ”Växla upp innovationskraften” som handlar om hur partnerskap kan användas för att skapa nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Idén bakom boken var att på ett lättsamt sätt sprida kunskap om hur innovationer skapas idag.

Bakgrunden till boken är att allt mer av företags värdeskapande sker i partnerskap. Partnersamarbeten ger tillgång till fler idéer, kortare tid från idé till marknad och lägre kostnader för innovation. Vilka är då lärdomarna från företag som genom partnerskap har skapat framgångsrika produkter och tjänster?

I boken berättar jag hur företag kan använda partnerskap för att öka innovationskraften. Den ger många praktiska exempel som partnerskapet mellan Spotify och Telia Sonera, ett omaka par som kompletterar varandra. Andra exempel på företag som framgångsrikt använder partnerskap för innovation är Saab, Volvo och Lego. Trenden är tydlig, partnerskap blir allt viktigare för innovationskraft!

Boken gavs ut av Ekerlids förlag.